Zásady soukromí

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Objednáním zboží dává Kupující společnosti Bc Martina Heczková, Na Prachovníku 1478/2b, 747 06 Opava 6. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodů a služeb, dále ve smyslu zákona 480/2004 Sb. souhlasí se zasíláním novinek a obchodních sdělení e-mailem, a také za účelem průzkumu trhu, a to do doby, než bude souhlas písemně odvolán. Zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených společností Denisa Adámková. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.